J-doradic menu
สมาชิกแนะนำ : 
เอเลี่ยน ,มนุษย์ต่างดาว ตัวต่อ(ของเล่น) ที่ปรึกษา 1.การร่วมมือกัน 2.การเข้ากัน ความสมานฉันท์ 3.การหารือร่วมกัน การแบ่งเวลา ขั้นตอนในการทำงานที่เพิ่มเข้ามาจากงานปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต เช่น การเปลี่ยนคอยล์เหล็กที่ติดตั้งบนเครื่องจักรเป็นคอยล์แสตนเลส เนื่องจากทำให้ต้องหยุดเครื่องจักรหรือการทำงาน ในการวางแผนการผลิตจึงควรมีขั้นตอนนี้ให้น้อยที่สุด เกินขีดจำกัดความอดทน อารมณ์ขึ้น พุ่งปรี๊ด เดือดดาล (เขียนได้อีกแบบ คือ 激昂) จะไม่...เป็นอันขาด(แสดงเจตนาอันแรงกล้าที่จะปฏิเสธ) การประกวดร้องเพลงประจำปีที่จัดขึ้นในวันสิ้นปี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NHK บาง เรียบ แบน
Bookmark and Share
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
才色
さいしょく
n คำนาม
ผู้หญิงที่สวยและเก่ง
-
-
ทั้งหมด 1 รายการ |