J-doradic menu
Bookmark and Share
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
のみならず
のみならず
adv คำวิเศษณ์
ไม่เพียงแต่...
-
-
ナチュラル・アスピレーション・NA
ナチュラル・アスピレーション・NA
n คำนาม
เครื่อง N/A มาจาก Naturall Aspiration เครื่องยนต์ประจุอากาศด้วยตนเอง ( N/A = Naturally Aspirated ) เป็นพื้นฐานของเครื่องยนต์ทั่วๆ ไปมีหลักการทำงานโดยอาศัยแรงดูด สูญญากาศของลูกสูบขณะเลื่อนลงจากศูนย์ตายบน สู่ศูนย์ตายล่างเป็นเหตุให้มวลอากาศจากบรรยากาศซึ่งมีความดันสูงกว่า พยายามพาตัวเอง ผ่านระบบ ประจุอากาศอันคดเคี้ยวเข้าสู่กระบอกสูบต่อไป และสิ้นสุดการดูดเมื่อลูกสูบเลื่อน ขึ้นศูนย์ตายบน ในจังหวะอัด ถ้าเปรียบเทียบ 2 จังหวะนี้กับเครื่องยนต์ที่มีการอัดอากาศ (เทอร์โบ) จริงๆ แล้วมันก็คือหลักการเดียวกัน โดยเกิดแรงดูดภายในกระบอกสูบ แต่ในเวลาเดียวกันระบบอัดอากาศ (เทอร์โบ) มันจะดูดและสร้างแรงดันมวลอากาศ ( ไอดี ) ให้สูงกว่าแรงดันบรรยากาศ แล้วอัดเข้ากระบอกสูบ ถ้ามองตรงจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ไอดีที่ประจุเข้าสู่กระบอกสูบได้อย่างรวดเร็วแล้ว มันยังมีความหนาแน่น และได้ปริมาณที่มากกว่า ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่อง N/A ที่มี ความจุ ( CC. ) เท่ากัน ในระยะเวลาการดูดที่เท่าๆ กัน ถ้าคิด 100% ของความจุ เครื่อง N/A ไม่สามารถทำได้เต็ม 100% ผิดกับเครื่องที่มีระบบอัดอากาศ (เทอร์โบ) ที่ไม่ใช่ปั่นไอดีได้เพียง 100% เต็ม แต่ยังสามารถปั่นไอดีให้มีความหนาแน่นเกิน 100% ขึ้นไปได้อีกเยอะ แถมๆ เครื่องยนต์ 1.5-1.6 N/A เกียร์ธรรมดา ท่อเดินทั้งเส้นขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว ถ้าท่อใหญ่เกินไป ไอเสียจะวิ่งออกไปแบบเอื่อยๆ คำถาม คือ จำเป็นต้องรักษาความเร็วของไอเสียไว้ไหม ?ในกรณีของเครื่องยนต์เทอร์โบ อาจไม่ต้องรักษาความเร็ว เนื่องจากไม่มี BACK PULSE เพราะไอเสียถูกใบพัดไอเสียปั่นจนเละและออกมาเป็น CONSTANT FLOW ในกรณี ของเครื่องยนต์เทอร์โบ ความเร็วของไอเสียไม่มีความสำคัญ สิ่งที่สำคัญ คือ LOW PRESSURE เพราะฉะนั้นการทำท่อทิ้งใหญ่ๆ จึงไม่มีอะไรเสียหายในแง่การทำงานของเครื่องยนต์ แต่จะทำให้วิ่งช้าลงหน่อยเพราะหนักท่อ แล้วท่อก็อาจลากพื้นไปตลอดทางทำท่อไอเสียก็ลำบาก ก่อนเข้าหม้อพักก็ต้องลดขนาดลงอีก แล้วทำไมตอนเริ่มต้นต้องทำให้ใหญ่ลากพื้นก็ทำช่วงแรกให้ใหญ่หน่อย (เพราะไอเสียยังหมุนอยู่) จากนั้นก็เล็กลงมาเท่ากับที่จะเป็นไส้ในของหม้อพักไอเสียก็พอแล้ว
-
-
ノーマル・アスピレーション・NA
ノーマル・アスピレーション・NA
n คำนาม
เครื่อง N/A มาจาก Normal Aspiration เครื่องยนต์ประจุอากาศด้วยตนเอง ( N/A = Naturally Aspirated ) เป็นพื้นฐานของเครื่องยนต์ทั่วๆ ไปมีหลักการทำงานโดยอาศัยแรงดูด สูญญากาศของลูกสูบขณะเลื่อนลงจากศูนย์ตายบน สู่ศูนย์ตายล่างเป็นเหตุให้มวลอากาศจากบรรยากาศซึ่งมีความดันสูงกว่า พยายามพาตัวเอง ผ่านระบบ ประจุอากาศอันคดเคี้ยวเข้าสู่กระบอกสูบต่อไป และสิ้นสุดการดูดเมื่อลูกสูบเลื่อน ขึ้นศูนย์ตายบน ในจังหวะอัด ถ้าเปรียบเทียบ 2 จังหวะนี้กับเครื่องยนต์ที่มีการอัดอากาศ (เทอร์โบ) จริงๆ แล้วมันก็คือหลักการเดียวกัน โดยเกิดแรงดูดภายในกระบอกสูบ แต่ในเวลาเดียวกันระบบอัดอากาศ (เทอร์โบ) มันจะดูดและสร้างแรงดันมวลอากาศ ( ไอดี ) ให้สูงกว่าแรงดันบรรยากาศ แล้วอัดเข้ากระบอกสูบ ถ้ามองตรงจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ไอดีที่ประจุเข้าสู่กระบอกสูบได้อย่างรวดเร็วแล้ว มันยังมีความหนาแน่น และได้ปริมาณที่มากกว่า ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่อง N/A ที่มี ความจุ ( CC. ) เท่ากัน ในระยะเวลาการดูดที่เท่าๆ กัน ถ้าคิด 100% ของความจุ เครื่อง N/A ไม่สามารถทำได้เต็ม 100% ผิดกับเครื่องที่มีระบบอัดอากาศ (เทอร์โบ) ที่ไม่ใช่ปั่นไอดีได้เพียง 100% เต็ม แต่ยังสามารถปั่นไอดีให้มีความหนาแน่นเกิน 100% ขึ้นไปได้อีกเยอะ แถมๆ เครื่องยนต์ 1.5-1.6 N/A เกียร์ธรรมดา ท่อเดินทั้งเส้นขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว ถ้าท่อใหญ่เกินไป ไอเสียจะวิ่งออกไปแบบเอื่อยๆ คำถาม คือ จำเป็นต้องรักษาความเร็วของไอเสียไว้ไหม ?ในกรณีของเครื่องยนต์เทอร์โบ อาจไม่ต้องรักษาความเร็ว เนื่องจากไม่มี BACK PULSE เพราะไอเสียถูกใบพัดไอเสียปั่นจนเละและออกมาเป็น CONSTANT FLOW ในกรณี ของเครื่องยนต์เทอร์โบ ความเร็วของไอเสียไม่มีความสำคัญ สิ่งที่สำคัญ คือ LOW PRESSURE เพราะฉะนั้นการทำท่อทิ้งใหญ่ๆ จึงไม่มีอะไรเสียหายในแง่การทำงานของเครื่องยนต์ แต่จะทำให้วิ่งช้าลงหน่อยเพราะหนักท่อ แล้วท่อก็อาจลากพื้นไปตลอดทางทำท่อไอเสียก็ลำบาก ก่อนเข้าหม้อพักก็ต้องลดขนาดลงอีก แล้วทำไมตอนเริ่มต้นต้องทำให้ใหญ่ลากพื้นก็ทำช่วงแรกให้ใหญ่หน่อย (เพราะไอเสียยังหมุนอยู่) จากนั้นก็เล็กลงมาเท่ากับที่จะเป็นไส้ในของหม้อพักไอเสียก็พอแล้ว
-
-
ばかりではない
ばかりではない
conj คำสันธาน
ไม่เพียงแต่
-
ばかりではなく
ばかりではなく
conj คำสันธาน
ไม่เพียงแต่
-
ทั้งหมด 5 รายการ |