J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
กรวยแยก ใช้ในการแยกของเหลวที่ไม่รวมเนื้อเดียวกัน โดยส่วนที่ข้นกว่าจะอยู่ด้านล่าง เช่นใช้ในการแยกน้ำมันออกจากน้ำ LPLC ( Local production for Local consumption) การผลิตในท้องถิ่นและใช้ในท้องถิ่น กลอนประตูแบบฟลัชโบลต์ (flush bolt) 1.ตรง ถูกเป้าหมาย 2.สมเหตุสมผล 3.รับหน้าที่ 4.นั้น(ใช้เติมหน้าคำนาม) 5.แน่นอน 6.ชาติหน้า วินิจฉัย ไตร่ตรอง 1.เสียงดัง ปังปัง เสียงตวาด 2. ปวดหัวตุ๊บๆ 3. อย่างมีพลัง ตัดสินใจ ตกลงใจ อธิบดีกรมตำรวจ(ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจ) สรรพนามสะท้อนตัวเอง (Reflexive Pronouns) คำสรรพนามที่มีความหมายเชิงสะท้อนกลับไปหาประธานของประโยค ซึ่งเป็นผู้กระทำเหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง เทศกาลอีสเตอร์ เทศกาลที่ระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์หลังจากที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์ไปแล้ว 3 วัน
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
まして
まして
adv คำวิเศษณ์
นับประสาอะไรกับ...
-
ทั้งหมด 1 รายการ |