J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
ความไม่คาดคิด เรื่องที่คาดเดาได้ยาก เรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าไ้ด้ เครย์ฟิช, ครอว์ฟิช(กุ้งน้ำจืดจำพวกหนึ่ง) ระยะทางจากโตเกียวถึงโยโกฮาม่า การแปรรูปโลหะด้วยการกดอัด หมายอายัดผู้ต้องหา การปลดล็อกกุญแจ, การไขกุญแจ, การงัดกุญแจ, การสะเดาะกุญแจ ขั้นตอนในการทำงานที่เพิ่มเข้ามาจากงานปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต เช่น การเปลี่ยนคอยล์เหล็กที่ติดตั้งบนเครื่องจักรเป็นคอยล์แสตนเลส เนื่องจากทำให้ต้องหยุดเครื่องจักรหรือการทำงาน ในการวางแผนการผลิตจึงควรมีขั้นตอนนี้ให้น้อยที่สุด ซึมกะทือ ง่วงเหงา ซึมเซา งัวเงีย พังพอน การประมูลโดยตกลงราคากันด้วยการสอดมือเข้าไปในถุงเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็น
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
心して
こころして
adv คำวิเศษณ์
ระมัดระวังอย่างมาก,ใส่ใจอย่างมาก
-
ทั้งหมด 1 รายการ |