J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
สุนัขพันธุ์ โดเบอร์แมน (Doberman) ยกขึ้นเหนือหัว,ยกขึ้นเคาะ(เขกกระบาน) จำนวนการส่งสินค้าทั้งหมดของเดือนก่อน การกลั่นแกล้งโดยพูดเหยียดหยามหรือการบีบบังคับ, การข่มเหงรังแกในที่ทำงาน ,การกลั่นแกล้ง, การทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจ ไม่สบายใจ โดยใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่ในการงานเป็นเครื่องมือ มีผลให้ผู้ถูกกระทำทำงานด้วยความลำบากกายลำบากใจ ถูกมองด้วยสายตาไม่ดีจากผู้ร่วมงานคนอื่น เพลงประจำโรงเรียน จำไว้ไม่ลืม จำขึ้นใจ สุดยอด, เจ๋งไปเลย, ไม่ใช่ขี้ๆเลยนะ ผู้จัดการ ผู้ดูแล(อาคาร หอพัก) ประจบ เลียแข้งเลียขาเพื่อผลประโยชน์ตนเอง แคมเล็ก
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
うとうとする
うとうとする
v กริยา
ผลอยหลับ,ง่วงหลับ
-
ทั้งหมด 1 รายการ |