J-doradic menu
Bookmark and Share
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
宿守
やどもり
n คำนาม
การเฝ้าบ้าน คนเ้ฝ้าบ้าน
-
ทั้งหมด 1 รายการ |