J-doradic menu
Bookmark and Share
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
居候
いそうろう
n คำนาม
การอาศัยอยู่ที่บ้านของผู้อื่น,ผู้อาศัยคนอื่นอยู่,ผู้อาศัยบ้านคนอื่นอยู่
-
ทั้งหมด 1 รายการ |