J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
ชายคา ปีกหมวกด้านหน้า ภูมิศาสตร์ บ้านที่อาศัยอยู่ ヘビロテ จุดเปลี่ยนแปลง (Change point) รูปวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา โดยเฉพาะทางนิกายวัชรยาน, จักรวาลอันบริสุทธิ์, มณฑล (มาจากภาษาสันสกฤต Mandala) สาเกหวาน, เครื่องดื่มรสหวานทำจากข้าวที่นำมาหมัก ราชอาณาจักรปรัสเซีย เป็นราชอาณาจักรเยอรมันระหว่างปี ค.ศ. 1701 ถึงปี ค.ศ. 1918 และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1871 เป็นรัฐเอกของจักรวรรดิเยอรมนีมีเนื้อที่สองในสามของจักรวรรดิเยอรมนีทั้งหมด ชื่อราชอาณาจักรมาจากแคว้นปรัสเซียแต่ศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่บรานเดนบวร์ก โรงเรียนที่ให้การศึกษาทางด้านสังคมศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนทั่วไป ตัวอย่างของชั้นเรียน เช่น ศิลปะการจัดดอกไม้ การวาดรูป ดนตรี เต้นรำ โยคะ เป็นต้น Alloy Steel เหล็กอัลลอยด์
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
確かめ
たしかめ
n คำนาม
การตรวจ,การยืนยัน,การตรวจตรา
-
ทั้งหมด 1 รายการ |