J-doradic menu
Bookmark and Share
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
地味
じみ
n คำนาม
ใช้กับการแต่งกายจะหมายความว่า แต่งตัวจืดๆ ใช้กับนิสัยคนจะหมายความว่า เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก
-
ทั้งหมด 1 รายการ |