J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อยามฉุกเฉิน ยุคกลาง หรือ มหายุคเมโสโซอิก ยุคโบราณเมื่อ 70-220 ล้านปีก่อน ซุึ่งมีไดโนเสาร์/สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ การสร้างชาติ สร้างประเทศ รายงานการเงิน, ใบแสดงรายการการซื้อขาย, รายละเอียด (เรื่องเงิน) 1.จับ 2. เป็นสแลง หมายถึง พวกที่เรียกแขก หรือ ลูกค้าตามข้างถนน ม้วนฟิลม์ การดูแลเอาใจใส่ ความมีน้ำใจ การเรียงแถว โดยใช้ถังที่มีน้ำส่งต่อกันไปเพื่อดับไฟ "แก้วที่แตก" ในสมัยสงครามโลกรัฐบาลญี่ปุ่นได้ใช้คำนี้ เปรียบเปยกับ เกาะ หรือ พื้นที่ีที่ญี่ปุ่นครอบครองอยู่แล้ว โดน อเมริกา บุกมาโจมตีจนต้องล่าถอยหรือเสียพื้นที่ครอบครองไป การประชุมร่วม
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
小ぢんまり
こぢんまり
adj-na คุณศัพท์ na
ถึงจะเล็ก แต่ เพรียบพร้อม
-
ทั้งหมด 1 รายการ |