J-doradic menu
Bookmark and Share
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
斜め前
ななめまえ
prep คำบุพบท
ด้านหน้าเยื้องๆ (อาจจะซ้ายหรือขวา)
-
ทั้งหมด 1 รายการ |