J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
หน้าที่ปัดกวาด งานทำความสะอาด 1.จับ 2. เป็นสแลง หมายถึง พวกที่เรียกแขก หรือ ลูกค้าตามข้างถนน กริ่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ (เด็กนักเรียนญี่ปุ่นจะพกติดตัวไว้ขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน) 1 - คนที่ถูกชักจูงล่อลวงง่าย 2 - คนที่พ่ายแพ้ได้ง่าย คนขี้แพ้ 3 - คนมักน้อย สมถะ เงินกู้ระยะสั้น สวนอิมพีเรียล ชีวมวล(biomass):วัสดุธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ได้จากการสีข้าว ชานอ้อย ได้จากการผลิตน้ำตาลทราย เศษไม้ ได้จากการแปรรูปไม้ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัส เป็นต้น วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง เป็นวันหยุดราชการของประเทศญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 23 กันยายน (หรือ 24) ของทุกปี รถกวาดหิมะ(Snow plow vehicle) กลยุทธ์, เล่ห์เหลี่ยม
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
斜め前
ななめまえ
prep คำบุพบท
ด้านหน้าเยื้องๆ (อาจจะซ้ายหรือขวา)
-
ทั้งหมด 1 รายการ |