J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
ไม่ไปโรงเรียน, การหนีโรงเรียน กายวิภาคศาสตร์(Anatomy) ความเค้นแรงดึง, ความเค้นแรงดึง(tensile stress) เป็นความเค้น (stress) ที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงดึง (tensile force) มากระทำตั้งฉากกับพื้นที่ภาคตัดขวาง โดยพยายามจะแยกเนื้อวัสดุให้แยกขาดออกจากกัน นิทรรศการภาพวาด ตำนานเมือง,ตำนานประจำท้องถิ่น,เรื่องเล่าหรือตำนานประจำท้องถิ่น ฉาก Love Scene บนเตียงในภาพยนตร์หรือละคร โต๊ะทรงเตี้ยของญีปุ่นมีผ้าคลุมและมีเครื่องทำความร้อนอยู่ด้านใต้ เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ขาเวลานั่ง การลงมติไม่ไว้วางใจ,การลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจ ดำเนินงานเต็มกำลัง,ปะทุควัน(ไอน้ำ) WI. (Work Instruction), เอกสารวิธีปฏิบัติงาน,คู่มือปฏิบัติงาน,เอกสารที่จำเป็นต้องทำไว้ในระเบียบปฏิบัติ ซึ่งเป็นข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001 มีความละเอียดในเชิงลึกมากกว่า Procedure
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
斜め前
ななめまえ
prep คำบุพบท
ด้านหน้าเยื้องๆ (อาจจะซ้ายหรือขวา)
-
ทั้งหมด 1 รายการ |