J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
ยี่หร่า คำพ่วง คือ คำมีไม่มีความหมายในตัวเอง ต้องใช้พ่วงต่อท้ายคำอิสระจึงจะเกิดเป็นกลุ่มคำ เช่น は、が、に เป็นต้น ไข้ละอองฟาง (โรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยจะแพ้ะละอองเกสรดอกไม้ ดอกหญ้า หรือสปอร์ของเชื้อรา) ขำไม่ออก ตลกไม่ออก ปีศาจ ภูตผี ที่มีความฝังแค้น ต้องสาป การขายของที่หน้างาน รูปแบบวิชาเวทมนตร์โบราณแขนงหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีรากฐานมาจากโหราศาสตร์และลัทธิเต๋าในประเทศจีน, องเมียวโด, องเมียว ถูกกลบมิด,จมหายไป(ในดิน),จมปลัก แมวตัวโปรด เพราะเรียน(ทำอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วกล่าวโทษสิ่งอื่นว่าเพราะทำให้สิ่งนั้นทำให้เราเป็นแบบนี้ เป็นการกล่าวโทษ อย่างเช่น สอบไม่ได้ก็เพราะคุณครู ในที่นี้หมายถึง ก็เพราะต้องเรียนหนังสือ)
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
斜め前
ななめまえ
prep คำบุพบท
ด้านหน้าเยื้องๆ (อาจจะซ้ายหรือขวา)
-
ทั้งหมด 1 รายการ |