J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
คอกพยาน,ที่นั่งของพยาน ประเทศวานูอาตู สาธารณรัฐวานูอาตู(Republic of Vanuatu) เป็นประเทศหมู่เกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ทางทิศตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย WYSIWYG มาจากคำว่า (What you see is what you get) คือการที่โปรแกรมจะประมวลผลคำ เช่น การแสดงภาพขึ้นจอจะถูกพิมพ์ออกมาตามนั้น ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะไม่แสดงทางหน้าจอว่ากว้างหนายังไงจนกว่าจะพิมพ์ออกมา แต่เดี๋ยวนี้สามารถทำได้แบบตามที่เห็นบนจอแล้ว รัทเทอร์ฟอร์เดียม(Rutherfordium,Rf) การฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้า หายเหนื่อย ดอกเฟื่องฟ้า (bougainvillea) ควอนตัมคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ที่ใช้กลศาสตร์คอวนตัมเป็นตัวปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาหลายเท่าตัว มักใช้กับการทำงานที่ต้องพึ่งเทคโนโลยีขั้นสูง หญิงสาวบริสุทธิ์ หญิงที่ยังไม่แต่งงาน 1.การเตือนครั้งสุดท้ายให้ยอมแพ้ ส่งสัญญาณให้ถอย 2. ขอให้ไปสู่สุขติ 1 - คนที่ถูกชักจูงล่อลวงง่าย 2 - คนที่พ่ายแพ้ได้ง่าย คนขี้แพ้ 3 - คนมักน้อย สมถะ
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
足が棒になる
あしがぼうになる
exp สำนวน โวหาร ประโยค
ยืนจนขาแข็ง
-
-
ทั้งหมด 1 รายการ |