J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
สภาพการต้านทานไฟฟ้า [Volume resisivity,Electrical resisivity] ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights (IPR) ) คนละไม้คนละมือ การเข้าป่าเพื่อสูดกลิ่นไอธรรมชาติ เป็นวิธีการคลายเครียดอย่างหนึ่ง 1.ความรู้สึกกระตือรือร้น มีชีวิตชีวาในการใช้ชีวิต 2.ความรู้สึกว่ามีคนพักอาศัยอยู่ สถานที่ปฏิบัติงาน อิมเพรสชันนิสม์ ลัทธิประทับใจ (Impressionism) เป็นลัทธิศิลปะที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยการรวมตัวกันของจิตรกรที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส ของทั้งหมด ของกลาง(ของที่ทําหรือมีไว้เป็นความผิด หรือที่ได้มาโดยได้กระทําความผิด หรือที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการ กระทําความผิด หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด หรือที่สงสัยว่า เป็นของดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานได้ยึดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานใน คดีอาญา) การใส่พื้นหลังให้กับตัวอักษรเพื้อเน้นให้เด่นขึ้น
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
足が棒になる
あしがぼうになる
exp สำนวน โวหาร ประโยค
ยืนจนขาแข็ง
-
-
ทั้งหมด 1 รายการ |