J-doradic menu
สมาชิกแนะนำ : 
ไม่แสดงความรู้สึกออกทางสีหน้า,ไม่แสดงออก Mild Steel นก Toco toucan ม้าแม่พันธุ์ การกลั่นแกล้งโดยพูดเหยียดหยามหรือการบีบบังคับ, การข่มเหงรังแกในที่ทำงาน ,การกลั่นแกล้ง, การทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจ ไม่สบายใจ โดยใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่ในการงานเป็นเครื่องมือ มีผลให้ผู้ถูกกระทำทำงานด้วยความลำบากกายลำบากใจ ถูกมองด้วยสายตาไม่ดีจากผู้ร่วมงานคนอื่น ผักที่มีกลิ่นหอม เช่น ใบมะกรูด ตะไคร้ ข่า เสียงจาม เช่น ฮัดชิ้ว จะไม่...เป็นอันขาด(แสดงเจตนาอันแรงกล้าที่จะปฏิเสธ) ช่วงปลายของยุคสมัยรัฐบาลโชกุน รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
Bookmark and Share
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
足が棒になる
あしがぼうになる
exp สำนวน โวหาร ประโยค
ยืนจนขาแข็ง
-
-
ทั้งหมด 1 รายการ |