J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
ขั้นตอนในการทำงานที่เพิ่มเข้ามาจากงานปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต เช่น การเปลี่ยนคอยล์เหล็กที่ติดตั้งบนเครื่องจักรเป็นคอยล์แสตนเลส เนื่องจากทำให้ต้องหยุดเครื่องจักรหรือการทำงาน ในการวางแผนการผลิตจึงควรมีขั้นตอนนี้ให้น้อยที่สุด จำนวนเงินต่อปี,เงินรายปี อธิบดีกรมตำรวจ(ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจ) ผู้ได้รับการตรวจสอบ(Auditee) วิศวกรโยธา เงินเดือนขั้นต่ำ เงินเดือนน้อย ของที่เหลือจากการที่ผู้อื่นเลือกไปแล้ว อาจจะนำโชคมาให้โดยไม่คาดฝัน ลุงๆ (คำเรียกคนรับใช้ชายสูงวัยอย่างสนิทสนม) ประแจคอม้า กระดูกตรงโหนกแก้ม
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
船会社
ふながいしゃ
n คำนาม
สายเรือ บริษัทเดินเรือ
-
ทั้งหมด 1 รายการ |