J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
คำถ่อมตนหมายถึง บริษัทเรา งานของเรา สุนัขพันธุ์ ชิวาว่า (Chihuahua) ผลการสำรวจ พลเมือง,ประชากรผู้อาศัยในเมือง การกลั่นแกล้งโดยพูดเหยียดหยามหรือการบีบบังคับ, การข่มเหงรังแกในที่ทำงาน ,การกลั่นแกล้ง, การทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจ ไม่สบายใจ โดยใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่ในการงานเป็นเครื่องมือ มีผลให้ผู้ถูกกระทำทำงานด้วยความลำบากกายลำบากใจ ถูกมองด้วยสายตาไม่ดีจากผู้ร่วมงานคนอื่น คิดตื้นๆ ไม่คิดลึก คิดง่ายเกินไป เที่ยวบิน การนำเครื่องจักรมาใช้งานแทน การเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรทำงาน การไปเยือนประเทศจีน เกิดอาการหอบหืด
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
家紋
かもん
n คำนาม
ตราสัญลักษณ์ประจำตระกูลของชาวญี่ปุ่น
-
紋所
もんどころ
n คำนาม
ตราสัญลักษณ์ประจำตระกูลของชาวญี่ปุ่น
-
ทั้งหมด 2 รายการ |