J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
แม้จะ(ภาษาพูดของからといって) การสอบเทียบเครื่องมือวัด(Measuring Instrument Calibration) 1.การจับ แล้ว บังคับพาไป 2. การอายัดตัว ในกรณีที่ไม่ไปตามหมายศาลเรียก จะต้องอายัดตัวภายใต้ หมายอายัดผู้ต้องหา 3. การลักพาตัว จัดไว้เป็นชุด รวบรวมไว้ด้วยกัน จำนวนเลขที่กลับกัน, ส่วนกลับ ปริมาณคงเหลือ อี(ใช้นำหน้าเวลาด่าผู้หญิง) เช่น あまっこ、あまっちょ แบบของเธอ สไตล์ของเธอ ปรสิตสัตว์เซลล์เดียวกลุ่มค็อกซิเดีย ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Cryptosporidium ซึ่งอยู่ในเซลล์บุผนังลำไส้เล็กของคนและสัตว์, โปรโตซัวชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในลำไส้ ก่อให้เกิดโรคท้องร่วง 1.ไม่นึกไม่ฝัน 2. อย่างไม่คาดฝัน
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
川の女神様
かわのめがみさま
n คำนาม
พระแม่คงคา
-
ทั้งหมด 1 รายการ |