J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
ทีมวอลเลย์บอล เครื่องหมายดอกจัน “DAJARE” คือการเล่นคำชนิดหนึ่งโดยการใช้คำศัพท์ที่มีเสียงคล้ายกันมาก ต้นกำเหนิดของคำนี้มาจากคำว่า “SHARE” ซึ่งเป็นหนึ่งใน “ZAPPAI” (การ แต่งบทกลอนที่เน้นความขบขันในสมัยเอโดะ) โดยจะอาศัยคำที่มีการออกเสียงสระคล้ายกันบางส่วน, คำที่เสียงสระเหมือนกัน, คำที่เสียงพ้องกันแต่ต่างความหมาย ฯลฯ มาประกอบเข้าด้วยกัน การเล่นคำที่เรียกว่า “SHARE” นั้น สามารถที่จะแสดงออกได้ถึงความรู้และความมีการศึกษาของผู้แต่งได้เป็นอย่างดี แต่ทว่าในกลุ่มของ Counterculture (วัฒนธรรมที่แปลกแตกต่างไปจากที่มีอยู่ในสังคม) ซึ่งเป็นพวกที่ไม่รู้ถึงคุณค่าของ “SHARE” ได้ล้อเลียนโดยการเติมคำว่า “DA” เข้าไปในส่วนหน้าของคำว่า “SHARE” อาหารไม่ย่อย การแบ่งออก การแยกออก การฉีกหรือตัดเป็นชิ้น ๆ มะม่วงดิบ ร้านขายของตามสถานีรถไฟ (Kiosk) เงินปลอบขวัญ,เงินปลอบใจ บ้านที่อาศัยอยู่ หนาและหนัก (เช่น หนังสือ เป็นต้น)
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
消費者庁
しょうひしゃちょう
n คำนาม
กรมคุ้มครองผู้บริโภค, หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค
-
ทั้งหมด 1 รายการ |