J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
ห่วงยาง การปรับปรุงคุณสมบัติของผิวชิ้้นงาน (Surface Treatment) ด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การชุบแข็ง การชุบเคลือบโลหะ เป็นต้น บุคคลที่อยู่ตรงกลางระหว่างกลุ่มคนที่ฝักใฝ่เรื่องเพศ(肉食系)และไม่ฝักใฝ่(草食系), ถ้าเป็น 雑食系男子 จะมีอีกความหมายว่า "ถ้าเป็นผู้หญิงละก็จะเป็นใครก็ได้" 1.การลดปริมาณ การมีปริมาณลดลง 2.การลดน้ำหนักตัว 3.การตัดน้ำหนักที่ไม่เกี่ยวกับตัวสินค้าออก เวลาซื้อขาย เพื่อเอาน้ำหนักที่แท้จริง ทำ...พลาง ทำ...พร้อมกับ...(เป็นทางการมากกว่าながら) Rule of Origin, กฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ผู้หญิงที่พอคบกันไปเรื่อยๆแล้วเริ่มเห็นถึงข้อดีหรือเสนห์ในตัวเธอมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้หลงรักในตัวของเธอมากยิ่งขึ้น สวมใส่(เครื่องแต่งกาย) ติด(เข็มกลัด) ผักปรุงสุก ผักที่ผ่านการปรุงอาหารโดยใช้ความร้อน (คำตรงกันข้ามคือ 生野菜 なまやさい ผักสด) น่าเกรงขาม, ท่าทางน่ากลัว
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
消費者庁
しょうひしゃちょう
n คำนาม
กรมคุ้มครองผู้บริโภค, หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค
-
ทั้งหมด 1 รายการ |