J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

アーム


(Yomikata)

アーム


(Romaji)

āmu


(Thai)

1.แขน 2.ขาจับตุ๊กตา ในเครื่องจับตุ๊กตา 3.ก้านคันโยก (กีตาร์)