J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

逆接


(Yomikata)

ぎゃくせつ


(Romaji)

gyakusetsu


(Thai)

คำเชื่อมที่ให้ความหมายขัดแย้งกัน


คำศัพท์น่าสนใจ
รับฟัง,ช่วยฟัง,ยอมฟัง,เป็นที่ปรึกษา ความกระหายที่จะเรียนรู้ พลังสายตาที่เฉียบคม (ความสามารถวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งของว่าดี ไม่ดี มีแนวโน้มเติบโตหรือไม่ ได้เก่ง) ประมาทไม่ได้ ดูถูกไม่ได้ อย่าไปล้อเล่น ไฟตัดหมอก  1.ลอย 2.โผล่ออกมา,ปรากฎออกมาเบื้องหน้า หรือ ด้านหน้า 3.ตื่นเต้นดีใจ,ระรื่น,ดี๊ด๊า 4.เล่นๆ,ไม่จริงจัง 5.เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์ถึง (มักใช้กับความรัก หรือ ข่าวลือ) 6.(ของอย่างตะปู หรือ ฟัน) ไม่มั่นคง, โยกเยก 7.เหลือ,เกิน (เวลา หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่หมด) 8.(ความสัมพันธ์)จางลง,สนิทน้อยลง,ออกห่าง 9.ไม่มีหลักฐานแน่ชัด,ไม่แน่นอน,ไม่น่าเชื่อถือ แก้ปัญหาเรื่องเงินไม่ตก ผมแตกปลาย ลิ้นเทวดา サーキュレーション