J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

シュッとしている


(Yomikata)

シュッとしている


(Romaji)

shuttoshiteiru


(Thai)

โดยมากใช้กันแถบคันไซ หมายถึง ดูดี ดูเทห์