J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

層状


(Yomikata)

そうじょう


(Romaji)

sōjō


(Thai)

การแบ่งชั้น,ชนชั้นสังคม,แบ่งกลุ่มสังคม