J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

兜を脱ぐ


(Yomikata)

かぶとをぬぐ


(Romaji)

kabutowonugu


(Thai)

ยอมศิโรราบ ยอมแพ้โดยยอมรับถึงความสามารถของอีกฝ่ายว่าเหนือกว่า


คำศัพท์น่าสนใจ
ยาเสียสาว,ยาปลุกเซกส์ ต่ำช้า คนต่ำช้า ไม่ได้ตั้งแต่แรก,รู้ว่าไม่ได้ตั้งแต่แรก(แต่ก็จะลอง) ล้อแม็ก 1.ลื่นไหล,แล่นไหล 2.ลื่น,ไถล 3.มือลื่น,จับพลาด 4.หลุดจากตำแหน่ง 5.พลาดพลั้ง (จนสถานการณ์เลวร้ายลง เช่น มือลั่น,พลั้งปาก) 6.สอบตก,สอบไม่ผ่าน 7.(เล่นมุข) แป้ก,ฝืด,ไม่ขำ 8.ขยับที่,ย้ายที่ 9.สละตำแหน่ง เป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว (เพราะหนาวมาก) ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบทวิ 50 มีคำสั่งซื้อมากมายไปยังหุ้นหลายตัว หลายกลุ่ม 1.เก่งจัดการดี,ทำงานเป็นระบบ 2.ประจบประแจง,เลียเก่ง มันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียว,มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะสิ