J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

有り得る


(Yomikata)

ありうる


(Romaji)

ariuru


(Thai)

เป็นไปได้ มีความเป็นไปได้


คำศัพท์น่าสนใจ
1.การทำให้สะอาด,การทำให้บริสุทธิ์ 2.กวาดล้าง,ปัดกวาด (สิ่งเลวร้ายออกไป) 3.ขับไล่,กวาดล้าง (ชนชาติอื่นออกจากพื้นที่) การเรียกร้องให้งดออกไปข้างนอก ดูดี,ดูดีมีแฟชั่น,ดูน่านั่ง(พวกร้านอาหาร) เบ่ง หรือ ทำเป็นใหญ่ สเต็มเซลล์มะเร็ง (Cancer stem cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง หัวเราะง่าย,เส้นตื้น คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ที่ดัดขนตา,ต่อขนตา ブレーキマスター ลิ้นปีกผีเสื้อ