J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

伏字


(Yomikata)

ふせじ


(Romaji)

fuseji


(Thai)

สัญลักษณ์ที่ใส่แทนคำที่ต้องการเซนเซอร์ เช่น x, o หรือการขีดฆ่าแนวขวาง เป็นต้น