J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

上辺だけの付き合い、関係


(Yomikata)

うわべだけのつきあい、かんけい


(Romaji)

uwabedakenotsukiai, kankei


(Thai)

ความสัมพันธ์แบบผิวเผินกัน