J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

頭を離れない


(Yomikata)

あたまをはなれない


(Romaji)

atamawohanarenai


(Thai)

ไม่สามารถลืมเรื่องนั้นได้, ยังคิดถึงตลอด, ลืมไม่ลง


คำศัพท์น่าสนใจ
ก่อร่างสร้างตัว 1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น) 指定医薬部外品 ขี้ไคล รองหัวหน้าแก๊งค์ (ศัพท์ยากูซ่า) **คำนี้มักใช้เรียกตำแหน่งในแก๊งค์ยากูซ่าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอย่าง กลุ่มยามางุจิ หมายถึง เบอร์ 2 ในแก๊งค์ ส่วนแก๊งค์อย่าง 稲川会 รองหัวหน้าจะใช้คำว่า 理事長 เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนด รับซื้อของเก่า รวมใจเป็นหนึ่ง การเรียกร้องให้งดออกไปข้างนอก ....รู้สึกอับอาย (ใช้ขยายนำหน้าคำนาม)