J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

線引き


(Yomikata)

せんびき


(Romaji)

senbiki


(Thai)

1. การตีเส้น การขีดเส้น การลากเส้น 2. การขึ้นกราฟ หรือ ขึ้นรูปแผนงาน 3.การแบ่งเขต, การกำหนดเขต(ในแผนที่) 4. การตีเส้นกำหนดขอบเขต