J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

神政


(Yomikata)

しんせい


(Romaji)

shinsei


(Thai)

เทวาธิปไตย (Theocracy) ระบอบการปกครองที่มีพระเจ้าหรือเทพเป็นประมุข


คำศัพท์น่าสนใจ
เป็นขี้ปากของคนอื่น คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เสริมฮวงจุ้ย คลื่นลูกสอง,ระลอกสอง 1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น) โดนใจ,ทิ่มแทงใจ,โดน 1.ระยิบระยับ 2.สภาพแสบ หรือ เคืองตา 挿れる อย่างดี อย่างไหลรื่น อย่างราบรื่น จับตาดูสถานการณ์ เฝ้าระวัง