J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

เลือกหมวดหมู่
เกมส์ ฝึกพิมพ์ดีดภาษาญี่ปุ่น โดยจะต้องพิมพ์คำที่ตกลงมาจากด้านบนให้ทันก่อนที่จะตกถึงพื้น โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ด่าน