J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
เขียนอะไรเพียงเล็กน้อย,เขียนอะไรไว้นิดเดียวโดยที่ไม่อธิบาย อาจจะพูดถึงชื่อในเรื่องเรื่องนั้นเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้บอกเนื้อเรื่องทั้งหมด การแบ่งย่อย ส่วนย่อย การเลิก การหยุด การจบสิ้น(เสียที) Logistic การขนส่ง จับมือซึ่งกันและกัน จับมือ จำเป็นเร่งด่วน รีบด่วน รีบร้อน ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ เห็นแล้วรู้สึกขนลุก (ย่อมาจากคำว่า きしょく わるい) ซ้อมใหญ่, ซ้อมรวม มาจากคำว่า Generalprobe เพียงแค่(ใช้สมมติเงื่อนไขขั้นต่ำสุด)
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
鎬を削る
しのぎをけずる
exp สำนวน โวหาร ประโยค
แข่งกันอย่างดุเดือด ถูไถกันอย่างรุนแรง ดุเดือด
-
-
ทั้งหมด 1 รายการ |