J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
ระมัดระวังอย่างมาก,ใส่ใจอย่างมาก ผัดไทย มีสีสัน,ครึกครื้น,ตื่นเต้น ชมรมที่ถูกยกเลิก ความสัมพันธ์แบบนายและบ่าว แบตเตอรี่อัลคาไลน์,ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์(Alkaline Battery) ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นอาการผิดปกติของการตั้งครรภ์ชนิดหนึ่ง เกิดจากการปฏิสนธิของอสุจิกับไข่ที่เกิดความผิดปกติ ทำให้แทนที่จะเจริญเติบโตไปเป็นทารก กลับเจริญเติบโตไปเป็นถุงน้ำใสๆ ที่มีลักษณะคล้ายไข่ของปลาอุกหรือพวงองุ่น แทน สุขภาวะ (Well-Being) คือการมีสุขภาพดี มีความรู้สึกเป็นสุข ความสมดุล ความเป็นองค์รวมของ 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม ปัญญาหรือจิตวิญญาณ การสวนปัสสาวะ การสมรู้ร่วมคิดของความเงียบ,การสบคบคิดกันปกปิด,การปกปิดด้วยการนิ่งเฉย ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ (Conspiracy of Silence)
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
鎬を削る
しのぎをけずる
exp สำนวน โวหาร ประโยค
แข่งกันอย่างดุเดือด ถูไถกันอย่างรุนแรง ดุเดือด
-
-
ทั้งหมด 1 รายการ |