J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เซตว่าง (empty set) ในทางคณิตศาสตร์ และที่เจาะจงกว่าคือทฤษฎีเซตหมายถึง เซตเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่มีสมาชิก หรือเรียกได้ว่ามีสมาชิก 0 ตัว เซตว่างสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ "∅" อุตสาหกรรมสิ่งทอ 1.เขียน บันทึก 2.ทำเครื่องหมาย 3.บันทึกไว้ในความทรงจำ อายุขัยของแม่พิมพ์(Die Life) สถานที่หรือพื้นที่ที่ใช้ทำฉากในอนิเมะหรือในหนังสือการ์ตูน อย่างเช่น โรงเรียนในเรื่อง K-On! คือ โรงเรียน toyosato วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ เป็นวันหยุดราชการของประเทศญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม (หรือ 21) ของทุกปี จำไว้ไม่ลืม จำขึ้นใจ 1.เสียงหมาเห่า 2. เสียงร้องไห้ฮือๆ 3. เสียงดังก้องกังวาล ช่วยไม่ได้
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
110番する・110番する
ひゃくとおばんする
v กริยา
โทรแจ้งตำรวจ โทรหาตำรวจ โทรแจ้งเหตุ
-
-
ทั้งหมด 1 รายการ |