J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
ฝรั่งเศษ-ญี่ปุ่น การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) เงียบๆ (เป็นคำศัพท์เฉพาะของการเล่นไพ่นกกระจอก 「 麻雀用語」บางทีจะเจอใช้ในมุมของ การแอบทดสอบ แอบทำ แอบผลิต โดยไม่บอกลูกค้า กร่อนมาจากคำว่า 「黙って転売」) (คำใช้เรียกในบ้านคนรวยโอซาก้า) คุณชาย, ลูกชายคนกลาง, คุณชายกลาง, คุณชายรอง การเป็นนักบุญ,การประกาศเป็นนักบุญ,การประกาศแต่งตั้งเป็นนักบุญ ราวกับ,เหมือนกัน (ภาษาวัยรุ่น) ยกตัวอย่างเช่น いなかっぽい ราวกับบ้านนอก การให้ผู้อื่นดู(สิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยให้ดู) หรูอลังการ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย 1 - ที่สำหรับการรับบาปหลังความตายด้วยการลงโทษดวงวิญญาณเหล่านั้น 2 - สถานที่ซึ่งเลวร้ายเป็นอย่างมาก
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
110番する・110番する
ひゃくとおばんする
v กริยา
โทรแจ้งตำรวจ โทรหาตำรวจ โทรแจ้งเหตุ
-
-
ทั้งหมด 1 รายการ |