J-doradic menu
สมาชิกแนะนำ : 
กลางฤดูหนาว ยุคพาเลโอโซอิก เกี่ยวกับสมัยทางธรณีวิทยาที่แสดงให้เห็น โดยการเกิดของพืช/สัตว์ทะเล/บก โดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ผู้ต้องสงสัย เป็นภาษาในแวดวงตำรวจ ภาวะแท้งคุกคาม ชอบ,ถูกใจ,กังวล,สงสัย “DAJARE” คือการเล่นคำชนิดหนึ่งโดยการใช้คำศัพท์ที่มีเสียงคล้ายกันมาก ต้นกำเหนิดของคำนี้มาจากคำว่า “SHARE” ซึ่งเป็นหนึ่งใน “ZAPPAI” (การ แต่งบทกลอนที่เน้นความขบขันในสมัยเอโดะ) โดยจะอาศัยคำที่มีการออกเสียงสระคล้ายกันบางส่วน, คำที่เสียงสระเหมือนกัน, คำที่เสียงพ้องกันแต่ต่างความหมาย ฯลฯ มาประกอบเข้าด้วยกัน การเล่นคำที่เรียกว่า “SHARE” นั้น สามารถที่จะแสดงออกได้ถึงความรู้และความมีการศึกษาของผู้แต่งได้เป็นอย่างดี แต่ทว่าในกลุ่มของ Counterculture (วัฒนธรรมที่แปลกแตกต่างไปจากที่มีอยู่ในสังคม) ซึ่งเป็นพวกที่ไม่รู้ถึงคุณค่าของ “SHARE” ได้ล้อเลียนโดยการเติมคำว่า “DA” เข้าไปในส่วนหน้าของคำว่า “SHARE” ใช้เวลา~ รายงานการเงิน, ใบแสดงรายการการซื้อขาย, รายละเอียด (เรื่องเงิน) เวลาที่ปฏิบัติงานหรือหน้าที่ สีให้เลือก(มาจากภาษาอังกฤษคำว่า color link)
Bookmark and Share
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
省エネルギー
しょうエネルギー
n คำนาม
การประหยัดพลังงาน
-
-
省エネ
しょうエネ
n คำนาม
การประหยัดพลังงาน
-
ทั้งหมด 2 รายการ |