J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
(เสื้อ)แขนกุด ตัวละครประกอบฉาก ตัวละครไม่มีชื่อและความเกี่ยวข้องใดๆกับตัวละครหลัก เป็นตัวละครที่เดินไปเดินมาหรือทำกิจกรรมอยู่ด้านหลังเพื่อให้ฉากมีความสมบูรณ์เท่านั้น ~แค่เพียง,~แค่ อย่างที่คิด การลาจากชั่วนิรันด์ กระดาษคำตอบแบบใช้ดินสอฝนคำตอบ หมึกพิมพ์ (Printing Ink) สปัตเตอร์ริ่ง sputtering เป็นหนึ่งในสามกลุ่มของการเคลือบโดยไอเชิงฟิสิกส์ (PVD coating) เมื่อผิวของแข็งถูกระดมยิงด้วยอนุภาคที่มีพลังงานเช่น ไอออนที่มีความเร่ง อะตอมที่ผิวของแข็งจะถูกกระเจิงออกมาเนื่องจากการชนระหว่างอะตอมที่ผิวและอนุภาคพลังงานปรากฏการณ์นี้เรียกว่า สปัตเตอริงกลับ (back sputtering) หรือสปัตเตอริงเชิงเดียว(simple sputtering) และอะตอมที่หลุดออกมาจากผิวของแข็งนี้ จะไปก่อตัวบนชิ้นงานเกิดเป็นฟิล์มบางขึ้น หน้าตัดด้านบนสุด/พื้นผิวด้านบนสุด ที่พักค้างแรม
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
ドタキャン
どたきゃん
exp สำนวน โวหาร ประโยค
ยกเลิกกระทันหัน ยกเลิกล่วงหน้า (土壇場にキャンセル)
-
ทั้งหมด 1 รายการ |