J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
การทอยหรืิอเขย่าลูกเต๋าในเกมการพนัน, ผู้ทีำหน้าที่ทอยลูกเต๋า สถานที่นี้, ที่นี่ เปิด(ประตู,หน้าต่าง,ตู้เย็น)ทิ้งไว้, แง้มทิ้งไว้, เปิดทิ้งไว้, เปิดโล่ง, โล่งกว้าง การกลั่นแกล้งโดยพูดเหยียดหยามหรือการบีบบังคับ, การข่มเหงรังแกในที่ทำงาน ,การกลั่นแกล้ง, การทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจ ไม่สบายใจ โดยใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่ในการงานเป็นเครื่องมือ มีผลให้ผู้ถูกกระทำทำงานด้วยความลำบากกายลำบากใจ ถูกมองด้วยสายตาไม่ดีจากผู้ร่วมงานคนอื่น ค่อนข้าง,อย่างใด No question ไม่มีเรื่องที่จะพูดหมดคำถาม (กล้ามเนื้อ)กระตุก ภูเขาถล่ม พระไตรปิฎก 1.การทำงานทุกวัน 2.การทำงานในเวลากลางวัน
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
小乗仏教
しょうじょうぶっきょう
n คำนาม
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท,ศาสนาพุทธนิกายหินยาน
-
-
上座仏教
じょうざぶっきょう
n คำนาม
ศาสนาพุทธนิกายหินยาน
-
ทั้งหมด 2 รายการ |