J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

エクスタシー


(Yomikata)

エクスタシー


(Romaji)

ekusutashī


(Thai)

1.ยาอี 2.สภาพเคลิ้ม