J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา อกรรม]

(Kanji)

当たる


(Yomikata)

あたる


(Romaji)

ataru


(Thai)

1.ถูก โดน กระทบ 2.ต้อง(แสงไฟ)สาดส่อง 3.สอบถาม 4.รับหน้าที่ 5. เผชิญ ประสบ 6.แพ้ (อาหาร)


คำศัพท์น่าสนใจ
กลิ่นดินที่โชยขึ้นมาหลังฝนตก (Petrichor) จีทูจี การทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ 拡散希望 เลีย ประจบ การทดลองแบบอำพรางฝ่ายเดียว (Single-blinded experiment) หมายถึงการทดลองที่ปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่อาจจะทำให้เกิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไม่ให้ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ แต่ผู้ทำการทดลองจะมีข้อมูลทั้งหมด 1.ลอย 2.โผล่ออกมา,ปรากฎออกมาเบื้องหน้า หรือ ด้านหน้า 3.ตื่นเต้นดีใจ,ระรื่น,ดี๊ด๊า 4.เล่นๆ,ไม่จริงจัง 5.เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์ถึง (มักใช้กับความรัก หรือ ข่าวลือ) 6.(ของอย่างตะปู หรือ ฟัน) ไม่มั่นคง, โยกเยก 7.เหลือ,เกิน (เวลา หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่หมด) 8.(ความสัมพันธ์)จางลง,สนิทน้อยลง,ออกห่าง 9.ไม่มีหลักฐานแน่ชัด,ไม่แน่นอน,ไม่น่าเชื่อถือ เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนด ชนวนกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตชั้นดี 芽が出る สนามหญ้าเทียม