J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนามสแลง]

(Kanji)

イクメン


(Yomikata)

いくめん


(Romaji)

ikumen


(Thai)

ผู้ชาย หรือ คุณพ่อ ที่ชื่นชอบการเลี้ยงดูแลลูก ช่วยทำงานบ้าน แฟมิลี่แมน


คำศัพท์น่าสนใจ
พลังสายตาที่เฉียบคม (ความสามารถวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งของว่าดี ไม่ดี มีแนวโน้มเติบโตหรือไม่ ได้เก่ง) รับฟัง,ช่วยฟัง,ยอมฟัง,เป็นที่ปรึกษา เรื่องขี้หมา เรื่องที่ไม่ควรไปใส่ใจ ผ่านเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม 1.การปิด,การขันเข้า,การล๊อค 2.ปิดบิล,ปิดยอด 3.อาหารปิดท้าย,อาหารท้ายสุด 4.สัญลักษณ์ 〆 ในสมุดบัญชี หรือ จดหมายปิดผนึก 5.มัด (ใช้นับจำนวนของมัดรวมกัน เช่น ไม้ กระดาษ เป็นต้น) ใจสลาย ใจแตกเป็นเสี่ยงๆ 闘魂 ค่าสิทธิ (Royalty,royalties) คือ ค่าตอบแทน โดยฝ่ายที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับสัมปทาน จ่ายให้อีกฝ่ายที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ เพื่อเป็นสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์นั้น วงเงินฉุกเฉิน หน้าอกเล็ก