J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

謳歌


(Yomikata)

おうか


(Romaji)

ōka


(Thai)

1. การแซ่ซ้องสรรเสริญ 2.การประสานเสียงร้องเพลง หรือ เพลงประสานเสียง 3.การดื่มด่ำ เสพสุข หรือ สำราญ (ในสิ่งที่ตนเองโชคดีได้รับมา เช่น อิสระ ความสงบสุข)


(ตัวอย่างประโยค)

アーリーリタイアは自由を謳歌するためのリタイアと言える (ความหมายที่ 3)
Aarii ritaia wa jiyuu wo ouka suru tame no ritaia to ieru
การเกษียณตัวเองก่อนกำหนด พูดได้ว่าเป็นการเกษียณตัวเองเพื่อดื่มด่ำกับความอิสระ


คำศัพท์น่าสนใจ
フェムドム เรียกความฟิต อย่างน่าอายสิ้นดี,ยังทำได้ดีไม่พอ,ไม่สง่าพอ (มักใช้พูดตอนที่ตัวเราทำผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ) 1.พุ่งทะลุ,พุ่งลอดไป (โดยใช้แรง หรือ ด้วยความแรง) 2.ดึงฉากกั้นออกเพื่อเชื่อมติดกัน (ให้เป็นพื้นที่เดียวกัน) 3.ทำให้เสร็จลุล่วง,ลุยทำให้สำเร็จ เหล็กยึดหิน (Rock Bolt) ไอ้เวรนี่ ไอ้สัสนี่ ลมหนาวถึงขั้วหัวใจ หนาวจับใจ การทดลองแบบอำพรางฝ่ายเดียว (Single-blinded experiment) หมายถึงการทดลองที่ปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่อาจจะทำให้เกิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไม่ให้ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ แต่ผู้ทำการทดลองจะมีข้อมูลทั้งหมด ลางสังหรณ์ ไอ้พวกบ้า ไอ้พวกเวร ไอ้พวกห่า ไอ้พวกโง่