J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

かすかす


(Yomikata)

かすかす


(Romaji)

kasukasu


(Thai)

เสียบแหบแห้ง


คำศัพท์น่าสนใจ
หงุดหงิดใจ ไม่สบอารมณ์ ไม่เป็นไปดั่งที่คิด 抜本的改革 1.เผชิญ,รับมือ 2.จัดการ,สะสาง 3.ตัดสิน,ลงโทษ,พิพากษา 手の平を返す การปฎิบัติ,การทำตาม (คำสั่ง สัญญา) 1.ลอย 2.โผล่ออกมา,ปรากฎออกมาเบื้องหน้า หรือ ด้านหน้า 3.ตื่นเต้นดีใจ,ระรื่น,ดี๊ด๊า 4.เล่นๆ,ไม่จริงจัง 5.เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์ถึง (มักใช้กับความรัก หรือ ข่าวลือ) 6.(ของอย่างตะปู หรือ ฟัน) ไม่มั่นคง, โยกเยก 7.เหลือ,เกิน (เวลา หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่หมด) 8.(ความสัมพันธ์)จางลง,สนิทน้อยลง,ออกห่าง 9.ไม่มีหลักฐานแน่ชัด,ไม่แน่นอน,ไม่น่าเชื่อถือ คนอ่อนหัด,พวกอ่อนหัดไร้ประสบการณ์ กำลังหลัก ในเชิงทั่วทั้งบริษัท,โดยรวมทั้งบริษัท ข้อแก้ตัว ข้อแก่ต่าง