J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

出前授業


(Yomikata)

でまえじゅぎょう


(Romaji)

demaejugyō


(Thai)

ชั่วโมงเรียนที่ภาคเอกชน หรือ ภาครัฐจะส่งผู้เชี่ยวชา่ญในแต่ละสาขามาถ่ายทอดประสบการณ์จริง แก่ นักเรียน ชั้น มัธยมต้น และ มัธยมปลายเพื่อให้เด็กมีความเข้าใจในงานแต่ละสาขาอาชีพได้เด่นชัดขึ้น อาทิเช่น คนจากตลาดหุ้น มาสอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การขึ้นลงของหุ้นที่อ้างอิงกับตลาด