J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

最高経営執行者


(Yomikata)

さいこうけいしっこうにんしゃ


(Romaji)

saikōkeishikkōninsha


(Thai)

ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ


คำศัพท์น่าสนใจ
มารยาททางสังคม มันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียว,มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะสิ ค่าสิทธิ (Royalty,royalties) คือ ค่าตอบแทน โดยฝ่ายที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับสัมปทาน จ่ายให้อีกฝ่ายที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ เพื่อเป็นสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์นั้น มองด้วยสายตาเขม่น,มองด้วยความชัง มีคำสั่งซื้อมากมายไปยังหุ้นหลายตัว หลายกลุ่ม 1.ไม่คืบหน้า,ไม่รุดหน้า,ไม่เดินหน้า (ช้ากว่าจะเสร็จต้องใช้เวลา) 2.วันเวลาผ่านไปอย่างช้า ทุกคนล้วนแล้วแต่มีนิสัยเสียไม่มากก็น้อย 用を足す ถอนหายใจ 1.เปิดเพลงที่ชอบนั้นฟังหลายๆครั้ง 2. การที่สถานีวิทยุเปิดเพลงแนะนำเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมาตลอดวัน