J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

裁断


(Yomikata)

さいだん


(Romaji)

saidan


(Thai)

1.ตัด(เสื้อผ้า), 2.การวิเคราะห์,การลงความเห็น