J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

手作業


(Yomikata)

てさぎょう


(Romaji)

tesagyō


(Thai)

หัตถกิจ, ผู้ใช้แรงงาน,


คำศัพท์น่าสนใจ
สร้างแรงฮึกเหิม,สร้างแรงฮึด,สร้างแรงกระตุ้น ใช้เลเวอเรจ (Leverage) หรือ ใช้พลังทวี (กู้เงินมาลงทุน) เช่น เทรดหุ้น ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โตมาแบบถูกเลี้ยงตามใจ อายจนหน้าแดง ปล่อยไก่ 1.ขอร้อง,อ้อนวอน,ไหว้วอน 2.พึ่งพา,ยึดเป็นหลัก 3.ฝากให้ดูแล,ฝากให้จัดการ 4.สั่งอาหาร,เรียกใช้บริการ 5.ไว้ใจ,เชื่อใจ 6.ขอให้ช่วยนำทาง (ใช้ในรูป たのもう เวลาไปบ้านคนอื่น) ดาบสองคม โดนจวกสนั่นโลกออนไลน์ 1.พุ่งทะลุ,พุ่งลอดไป (โดยใช้แรง หรือ ด้วยความแรง) 2.ดึงฉากกั้นออกเพื่อเชื่อมติดกัน (ให้เป็นพื้นที่เดียวกัน) 3.ทำให้เสร็จลุล่วง,ลุยทำให้สำเร็จ โชคชะตาตอนนั้นๆ , ขึ้นอยู่กับดวงตอนนั้นด้วย อาหารไม่ย่อย