J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

カップリング


(Yomikata)

かっぷりんぐ


(Romaji)

kappuringu


(Thai)

coupling เรียกอีกอย่างว่า “ ยอย ” มีลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน แต่มีหลักการทำงานเหมือนกัน คือ ทำหน้าที่เป็นตัวยึดงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน หรืออธิบายได้ว่า เป็นตัวเชื่อระหว่างของ 2 สิ่ง ให้ทำงานไปพร้อมกันตามตัวส่งกำลัง เช่น การใช้ COUPLING ต่อระหว่าง MOTOR และ GEAR เพื่อให้ MOTOR ส่งกำลังไปยัง GEAR และนำรอบที่ออกมาจาก GEAR มาใช้งาน เป็นต้น