J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

チャリティー


(Yomikata)

チャリティー


(Romaji)

charitī


(Thai)

การกุศล


คำศัพท์น่าสนใจ
อัศจรรย์,ไม่น่าเชื่อ,ประหลาดใจ หงุดหงิดใจ ไม่สบอารมณ์ ไม่เป็นไปดั่งที่คิด ปั้นขึ้นมากับมือ จุดหักเหของชีวิต 1.ระมัดระวัง,ไม่ประมาท,รอบคอบ 2.ตื่นตัว ไฟตัดหมอก  ผมแตกปลาย คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รักเข้าจริงๆ,หลงใหลจริงจัง (มักใช้กับคนที่เราปลื้ม หรือ หลงใหลมาก เช่น ดารา ศิลปิน ตัวละครในเกม หรือ เน็ตไอดอล) เป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว (เพราะหนาวมาก)