J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

耳を貸す


(Yomikata)

みみをかす


(Romaji)

mimiwokasu


(Thai)

รับฟัง,ช่วยฟัง,ยอมฟัง,เป็นที่ปรึกษา


(ตัวอย่างประโยค)

人の発言に耳を貸さない
Hito no hatsugen ni mimi wo kasanai
ไม่รับฟังในสิ่งที่ผู้อื่นพูดเลย


คำศัพท์น่าสนใจ
การเลื่อนกำหนดเวลาให้เร็วขึ้น การเลื่อนกำหนดเวลาขึ้นมาข้างหน้า เปิดหู เปิดตา 用を足す ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง 1.เหนียว,ติด,หนืด 2.พึ่งพาได้ 3.แนบชิด,สนิทชิดเชื้อ (ความสัมพันธ์) 4.สภาพนั่งแบกะดิน,นั่งก้นติดพื้น 5.(เขียน)เต็มหน้า 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) คัดค้าน ไม่เห็นด้วย แพทย์แผนปัจจุบัน 胚移植 เทียบท่า,เทียบจอดที่ท่า