J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

月経障害


(Yomikata)

げっけいしょうがい


(Romaji)

gekkeishōgai


(Thai)

ประจำเดือนผิดปกติ


คำศัพท์น่าสนใจ
ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบทวิ 50 ชนวนกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตชั้นดี 萌え โตมาแบบถูกเลี้ยงตามใจ การชิงความได้เปรียบกลับมา 1.สับสน,งุนงง,ว้าวุ่น 2.หลงไปทำ,พลาดพลั้งทำ 疑心暗鬼 เอาน้ำมันไปราดไฟ,เอาน้ำไปราดกองเพลิง เสียวสันหลังวูบ (เพราะความกลัว) คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น