J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนามสแลง]

(Kanji)

モテ髪


(Yomikata)

もてかみ


(Romaji)

motekami


(Thai)

ผมทรงฮิต ทรงผมสุดเดิ้น ทรงผมที่นิยม


คำศัพท์น่าสนใจ
1.ดื่ม,กิน (ของเหลว) 2.ดูด 3.ดูแคลน,หยาม 4.ยอมรับ 5.เก็บไว้,กลั้นไว้ 6.ซ่อนไว้ภายใน 7.ดูดกลืน,กดดันเข้าใส่ 8.การลักลอบขายตั๋ว (เช่น ตั๋วแทงม้า หรือ ตั๋วรถไฟ เป็นต้น ) มีคำสั่งซื้อมากมายไปยังหุ้นหลายตัว หลายกลุ่ม 腹に据え兼ねる・据えかねる รถตุ๊กตุ๊ก การยับยั้งให้ได้นานที่สุด 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) ทอดมันกุ้ง ทุกคนล้วนแล้วแต่มีนิสัยเสียไม่มากก็น้อย เบ่ง หรือ ทำเป็นใหญ่ 暑気中り