J-doradic menu
Bookmark and Share
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
出直し
でなおし
n คำนาม
การปรับเปลี่ยน ทำอีกครั้ง เริ่มทำใหม่อีกครั้ง
-
ทั้งหมด 1 รายการ |