J-doradic menu
Bookmark and Share
สมาชิกแนะนำ : 
พวกหรือกลุ่ม(ที่คิดหรือสร้างงานศิลป์ในแนวเดียวกัน) สาย สำนัก นโยบายป้องกัน อุปกรณ์ที่มีความไวต่อไฟฟ้าสถิต, ESD sensitive (ESDS)Devices เรื่องที่ไม่มีความหมาย มากจาก 意味がない → 意味が0 → ゼロ意味 การสัมภาษณ์ โภชนาการ สารอาหาร ความหลากหลาย เงียบๆ (เป็นคำศัพท์เฉพาะของการเล่นไพ่นกกระจอก 「 麻雀用語」บางทีจะเจอใช้ในมุมของ การแอบทดสอบ แอบทำ แอบผลิต โดยไม่บอกลูกค้า กร่อนมาจากคำว่า 「黙って転売」) หนอนหนังสือ คนที่ชอบอ่านหนังสือมาก เพราะเรียน(ทำอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วกล่าวโทษสิ่งอื่นว่าเพราะทำให้สิ่งนั้นทำให้เราเป็นแบบนี้ เป็นการกล่าวโทษ อย่างเช่น สอบไม่ได้ก็เพราะคุณครู ในที่นี้หมายถึง ก็เพราะต้องเรียนหนังสือ)
เพิ่มคำศัพท์ใหม่
ผลการค้นหา
เลือกบันทึกคำศัพท์ที่ชื่อชอบ (สำหรับสมาชิกที่เข้าระบบแล้ว)
คันจิ เสียงอ่าน ประเภทคำ ความหมาย สมาชิกแนะนำ คลิกดูรูป
赤っ恥
あかっぱじ
n คำนาม
อับอายขายขี้หน้ามาก
-
-
赤恥をかく
あかはじをかく
exp สำนวน โวหาร ประโยค
อับอายขายขี้หน้ามาก
-
-
ทั้งหมด 2 รายการ |