J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

向ける


(Yomikata)

むける


(Romaji)

mukeru


(Thai)

1.จับหัน,ตั้งไปในทิศทางนั้น ,โยนไปทางนั้น 2.มุ่งไปทาง,มุ่งเป้าไปที่ 3.ใช้(เงิน)ไปในเรื่อง 4.ส่งไปยัง.ใช้ให้ไป 5.ให้ทำตาม,ให้เชื่อฟัง 6.เซ่นไหว้ 7.กล่าวคำ,อวยพร


(ตัวอย่างประโยค)

視線を向ける (ความหมายที่ 1)
Shisen o mukeru
กวาดสายตามองไป

怒りを他人に向ける (ความหมายที่ 1)
Ikari o tanin ni mukeru
โยนความโกรธไปลงที่คนอื่น

早期リタイアに向けて準備を進めている (ความหมายที่ 2)
Souki ritaia ni mukete junbi o susumete iru
เดินหน้าเตรียมตัวเพื่อมุ่งไปที่การเกษียณก่อนกำหนด (Early Retire)

寄付金を人件費に向ける (ความหมายที่ 3)
Kifukin o jinkenhi ni mukeru
ใช้เงินบริจาคไปในเรื่องค่าจ้างคน


คำศัพท์น่าสนใจ
ที่ดัดขนตา,ต่อขนตา รูด หรือ เลื่อนหน้าจอ (โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต) รำแก้บน เต้นแก้บน มองด้วยสายตาเขม่น,มองด้วยความชัง ผู้หญิงที่ทั้งสวยและเก่ง,ผู้หญิงที่เพรียบพร้อมทั้งปัญญา และ รูปร่าง แมวไม่อยู่หนูร่าเริง 1.ดื่ม,กิน (ของเหลว) 2.ดูด 3.ดูแคลน,หยาม 4.ยอมรับ 5.เก็บไว้,กลั้นไว้ 6.ซ่อนไว้ภายใน 7.ดูดกลืน,กดดันเข้าใส่ 8.การลักลอบขายตั๋ว (เช่น ตั๋วแทงม้า หรือ ตั๋วรถไฟ เป็นต้น ) ลุในอำนาจหน้าที่,ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด โบท็อกซ์ (BOTOX) หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย